вмеи

„Петилетката – за 3 години!“

Едно време, когато бях млад и глупав ( „а сега само глупав“ , какото казва една моя близка :) , и тъкмо навлизах в живота имаше лозунги, които моята скромна личност трудно разбираше. Едни от тях бяха фундаменталните желания, свързани с плановото стопанство и непазарната икономика:

-“Петилетката – в съкратени срокове!“

-“Петилетката – за 3 години!“

Имаше обаче и такива, които бяха в основата на всяко дете с поглед в бъдещето – напр:

-“Които се учи, той ще сполучи!“
Continue reading