No Image

Драги ми смехурко

September 27, 2011 Андрей Ненов 3

До Смехурко 1, директор на дирекция, Министерски съвет Смехурко 2, член на ЦИК, Смехурко 3, Посланик на РБългария. Смехурко 4, 5, ….99   Копие: Министър […]