No Image

Електронно / Интернет гласуване

January 15, 2010 Андрей Ненов 1

Интернет гласуване! ? Как, кога? Темата е обширна. Особено след последните, грубо манимулирани избори в България през 2009, всеки полуспециалист с депутатски достъп, знания по фейсбук и що е то линк, започна да дава предложения. Разбира се – повечето са глупави, не защото интернет гласуването е лошо нещо, а защото ако се приемат има опасност манупулациите на изборите да бъдат 10кратно по-големи отколкото Яне и ДПС заедно могат да измислят.

Най-глупавото от всички е предложението всеки с интернет достъп да може да гласува. Това предложение е много повърхностно, защото понятието интернет достъп е общирно.