Вся власть – Советом !

…Демокрация !!!

…Национализация…!!

…Леберализация.. !!

 

Всякакви лозунги, дето завършват на “ция” са много актуални. И подходящи да бъдат крещяни по улиците, без да се знае значението им..

Някъде през 1905 г. в Русия започват да се появяват наченките на пролетарското и работническото движение.  Създават се първите Съвети на работниците и войниците на локален принцип – по предприятия и градове. Те излъчват  депутати/представители за централизираните съвети.  Изцяло извън всякакви закони и правила, под наставленията на Троцки,  идеята за “Власт на Съветите” започва да се разраства… Слабообразовани машинисти и текстилни работници искали поече гражданско участие..!!

Ще цитирам В.И.Ленин за да не съм голословен!

Эти органы создавались исключительно революционными слоями населения, они создавались вне всяких законов и норм всецело революционным путем, как продукт самобытного народного творчества, как проявление самодеятельности народа, избавившегося или избавляющегося от старых полицейских пут. Это были, наконец, именно органы власти, несмотря на всю их зачаточность, стихийность, неоформленность, расплывчатость в составе и в функционировании.

 

През 1917 г., Русия  е тежна вътрешно-политическа криза. В началото на годината се провежда Общорусийско съвещание на Съветите и те се организират на областни, градски, браншови  и районни съюзи. Желанието за управление на държавните процеси е ясно заявено.

6 месеца по-късно избухва Октомврийската революция.. и под вдигнати юмруци, много оръжие и лозунги “Вся власть – Советом!”  се създава първата коминистическа държава в света.. Следва Национализация, Колхози.. и т.н.Експеримента продължава около 73 години.. Резултата е известен.

 

Последните дни по улиците на големите български  градове върви  народното недоволство… Първоначалните искания за нормални сметки за ток и против монополите скоро се изродиха в “Всеки иска нещо!”..  Национализация и Граждански съвети/гражданско участие в управлението/ сече са сред основните искания. Некакви лумпени, различни от нормално протестиращите граждани започнаха да хвърлят бутилки и павета, а на въпроса “Защо?” , не могат да отговорят.. Снощи по БНТ, бе заявено, че протестиращите искат ЕРП за ток да с еоткажат от печалбната си, а  Президента да анулира всички сметки за ток..

Ето и последните искания:

– 50% граждански квоти във всички държавни регулаторни органи.

– Преминаване на ЕРД в ръцете на държавата, в съответствие с европейските норми и директиви.

– Премахване на всички посредници, НЕК да поеме техните функции.

– Държавата да поеме функциите на концесионните дружества.

 

Как и защо Президент, Премиер , Министри и съдии, които са избрани след някакви избори на база на политическа платформа и пт легитимни граждански организации (Партии) и  трябва да бъдат заменени  от някакви Граждански комитети същстоящи се от случайно събрани на едно място индивиди, никой не може да обясни..

Дали Национализацията и Демократизацията под лозунга “Вся власт – Советом!”, ще се сбъдне предстои да видим!

 

 

1 Comment

  1. Не се и надявам вече нещо да се подобри..Не искам да съм негативна, но просто всичко относно държавата ни ме кара да мисля така

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*