Избори в чужбина – 2 април 2023

Като Председател на комисия (Тампа, Флорида) този път, трябваше да проверя всички документи и материали от ЦИК за изборите на 2 април 2023. И най-вече тези в чужбина. Не е нужно да казвам, че на сайта на ЦИК, трудно ще намерите най-важната информация , като например за адресите на секциите в чужбина. Намерих файла, но той е в XLS форма, труден за четене на всякакви екрани, особено мобилни.
Импортвах го в Google и го вързах с конкретните места, през картите им. За съжаление файла е пълен с грешки и недописани адреси, и google не разпозна около 60 адреса. Нямам възможността на 1 април, 20 часа преди изборите да проверя всичко, затова добавям картата тук, заедно с оригиналния файл. Но мисля, че поне за САЩ и Канада ги пооправих.

 

Оригинален файл: (от ЦИК)     Copy of Таблица с адреси-към 29.03.2023-10ч_ 

Други полезни неща са информацията за
1. Протокол за попълване в чужбина и неговата проверка – Приложение № 83-НС-чх (извън страната)
2. Протокол за попълване в чужбина и неговата проверка – Приложение № 84-НС-чхм

Съвети от личен опит:
1. Не позволявайте в помещенията за гласуване да се говори за политика, и особено да се споменават политически партии.
2. Внимавайте с попълването на бюлетините – според протокола – недействителни гласове (бюлетини) са такива, които не са по образец за гласуване извън страната;

  • – в които има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци;
  • – не съдържат два печата на съответната СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят;
  • – отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или „V“ е поставен в квадратчетата за две или
  • – повече кандидатски листи или засяга повече от едно квадратче за гласуване;
   • – не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).

За всичко , в което се съмнявате – проверявайте сайтовете на Министерство на външните работи ( https://www.mfa.bg/bg/izbori-2023 и ЦИК (гласуване извън страната)

Забележки и предложения за поправки може да правите през ФБ профила ми – (https://www.facebook.com/andrey.nenov)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*