No Image

Затворено Общество

March 20, 2020 Андрей Ненов 0

Вождът седеше на голямото, позлатено кресло и през отворения прозорец наблюдаваше приготовленията. Отдолу по широката и чиста улица, гъмжеше от малки дребни фигурки с военни […]